יום ו', ז’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת יחודיות בית הספר מרחבי כיתות גלריה עיתון בי"ס לוח אירועים חודשי חדר מורים יצירת קשר

אורחות חיים בית ספריים שנת לימודים תשע"ח בי"ס "ראשונים" הינו מוסד חינוכי,ששם לו למטרה לטפח בוגר בעל ערכים חברתיים-תרבותיים. הצוות הפדגוגי בבית ספרנו רואה בקיום אווירת לימודים נעימה, צורך חיוני לאורח תקין תוך תפיסה שהתלמיד מייצג את ביה"ס גם מחוץ לכתליו ועליו להתנהג באופן שיכבד אותו ואת ביה"ס כנדרש על פי חוק יסוד הכנסת "כבוד האדם וחירותו ". באחריות הצוות הפדגוגי של ביה"ס לטפל בתלמידים המפירים נהלים: א. בכל מקרה תנתן אפשרות לתלמיד/ה להביע את עמדתו/ה או לתאר את האירוע. ב. הפרת נוהל תוביל לפעולת תגובה - בהתאם לגיל התלמיד ולחומרת המעשה. ג. ידוע ההורים על דרך הטיפול ואין בכך העברת אחריות הטיפול להורים. * זמן פעילות לימודית א. שערי ביה"ס נפתחים החל מהשעה 7:45 . יש להמנע מאיחורים לא מוצדקים ב. התלמידים נכנסים לכיתות עם הצלצול הראשון בשעה 7.55 ,הלימודים מתחילים בשעה 8:00 בדיוק. ג. אין לאכול מחוץ לשטח הכיתה. *יש להצטייד בבקבוק שתייה עם מים בלבד. *חל איסור על הבאת שקיות שתייה. ד. חל איסור על קניית מוצרים מחוץ לביה"ס במהלך יום הלימודים. ה. אין להשאר לאחר יום הלימודים בשטח ביה"ס. * תלבושת- בביה"ס תלבושת אחידה: חולצות T – צבע חופשי (לא חולצות בטן!) . ועליהן סמל ביה"ס. מכנסים – ג'ינס או מכנסים כהים באורך המגיע עד הברך לפחות .מכנסי טייץ מחייבים חולצה ארוכה. יש לנעול נעליים או סנדלים. אין לבוא בגופיות/מכנסיים קצרים/ מכנסים עם קרעים/קבקבים. אין לבוא עם פרסינג בגבה ובלשון. אין לבוא בשרשרת, או תכשיטים לביה"ס. מותר עגיל צמוד לאוזן. ימי שישי וערבי חג חולצה לבנה עם סמל ביה"ס .בשעורי חינוך גופני חולצה אדומה עם סמל ביה"ס. * שמירה על רכוש ביה"ס א. יש לשמור על ניקיון הציוד ושטח ביה"ס- בכיתה, במסדרונות, בחדרי השירותים, בחצר ,ניקיון השולחנות והכיסאות וכד'. ב. יש לשמור על רכוש ביה"ס . ג. חובה לשמור על כללי האסתטיקה וההיגיינה בשירותים. יש לשמור על ניקיונם ושלמותם. ד. חל איסור מוחלט על שימוש בחומרים מלכלכים או מסוכנים בשטח ביה"ס (תרסיסים וכד'). ה. בתום יום הלימודים, על התלמידים להרים כסאות ולהשאיר חדר כיתה מאורגן ומסודר .כיתה שכיסאותיה לא יורמו -לא תנוקה. * רכוש הפרט בבית הספר א. התלמידים אחראיים לרכושם הפרטי. בית הספר אינו נושא באחריות לאובדן גניבת ציוד, או רכוש פרטי של התלמיד. ב. התלמידים מתבקשים לא להביא סכומי כסף גבוהים ופריטים יקרי ערך. אין להשאיר בילקוטים ארנק, כסף, מפתח, כרטיסיות או פריט יקר אחר, ללא השגחת התלמידים עצמם. תלמידים המביאים כסף ו/או המחאות לצורך תשלום כלשהו, ידאגו להעבירם למזכירות או למורה בראשית היום. . אין להשאיר בכיתה או בחצר ילקוט או ציוד אישי ללא השגחת תורן. ג הבאת פלאפון לביה"ס היא באחריות ההורים בלבד. הפלאפון יהיה כבוי בתיק במהלך יום הלימודים – בשיעורים ובהפסקות . אסור להשתמש בפלאפון לצילום האחר - זו עבירה על חוק !. * היעדרויות א. בהיעדרות של יום עד יומיים, יש להביא אישור מההורים. בהיעדרות של שלושה ימים ומעלה יש להביא אישור רפואי. ב. אסור לעזוב את שטח ביה"ס במשך יום הלימודים. ג. כל יציאה במשך היום חייבת ליווי מבוגר, הורים או אחים בוגרים עם תעודה מזהה. ד. איחור בבוקר עם פתיחת יום הלימודים , יירשם לצורך מעקב במחברת המורה. יינקטו צעדים חינוכיים לתלמידים שירבו לאחר : -השארות בסוף יום הלימודים באחריות המורה. -הישארות בהפסקה להשלמת חומר הלמידה שהפסיד! ה. באחריות המחנכת/המורה המיקצועי/ת לעקוב אחר איחורים/חיסורים ולטפל. * התנהגות בשיעורים כדי שתתקיים אווירת לימודים נעימה , על התלמידים להקפיד על קיום הכללים הבאים: א. עם תחילת השיעור על התלמידים להימצא בכיתה מוכנים לשיעור(ספרים וכלי כתיבה על השולחן). ב. עם כניסת המורה יש לכבדה/ו בעמידה . ג. במקרה של היעדרות מורה, נציג המועצה בלבד יודיע למזכירות. ד. במהלך השיעור יש להקפיד על התנהגות נאותה ולהישמע להוראות המורה,התלמידים ישמעו להוראות המורה גם אם אינם מסכימים עימו/ה. תלמיד שיפריע למהלכו של שיעור יישא באחריות: X יידוע הורים באמצעות מכתב, השארת עותק בתיק כיתה. X הרחקה מהשיעור הבא והשלמת השיעור. X דף תיעוד התנהגות בקלסר כיתתי. ה. יציאה מהשיעור תעשה רק באישור ובלווי מכתב מהמורה המלמד/ת. ו. בשיעורים המתקיימים בחדרים מיוחדים, יש להקפיד על התנהגות בהתאם להוראות ולהנחיות המיוחדות לחדר זה. * טפוח אקלים מיטבי - אפס סובלנות לאלימות!!! באחריות הצוות הפדגוגי לטפל באירועי אלימות שמעורבת בהם אוכלוסייתו ואשר הובאו לידיעת ביה"ס. התלמידים יישאו באחריות במקרה של אלימות מילולית ו/או פיזית המתרחשת בביה"ס, בסביבתו או במסגרות אחרות ואשר הובא לידיעת צוות ביה"ס. אסור להורים לפנות לתלמידים שהפרו נוהלים או לטפל במקרים בהם ילדיהם מעורבים . יש להימנע באופן מוחלט מפגיעה מילולית ו/או פיזית באחר. משפטים כמו- הוא התחיל.. הוא התגרה בי.. וכו' לא יתקבלו כהצדקת המעשה. ילד שפגע- ייענש! על התלמיד/ה מוטלת אחריות ליידע את צוות ביה"ס בכל מקרה של אלימות (בביה"ס ומחוצה לו). אסור להכניס לתחום ביה"ס סכינים ואולרים לסוגיהם, כלים או מכשירים חדים ומסוכנים, העלולים לגרום חבלה גופנית או נזק לרכוש. במקרים חמורים כמו :הסגת גבול של זרים, מקרי סחיטה, עברות רכוש חמורות, תקיפה גופנית, אלימות קבוצתית, פגיעה על רקע מיני, שימוש בחומרים אסורים וכד'- תעורב המשטרה. תלמידים שלא יכבדו את קהילת ביה"ס וינהגו באלימות יורחקו מחברת הילדים ע"י ההנהלה: לימודים בכתה אחרת, הרחקה מביה"ס. * תלמיד שאינו מקפיד על כללי ההתנהגות ,ינקטו כלפיו הצעדים הבאים בהתאם לחומרת המעשה ולנהלים בחוזר מנכ"ל. הטיפול המשמעתי באחריותו ועל פי שקול דעתו של הצוות הפדגוגי בלבד :המורה המלמד, המחנכות, רכז השכבה, ההנהלה. על פי חוק – יש לדווח להורי התלמיד/ה הפוגע/ת ואסור על פי חוק לדווח על תהליך הטיפול להורי התלמיד/ה הנפגע/ת. יש לערב את ההנהלה רק לאחר שטיפול כל הגורמים הנ"ל לא הועיל ובצרוף "דף מעקב לטיפול באירועי" , בו תועדו דרכי הטיפול המפורטים : E אזהרה ו/או רישום במחברת המורה ויידוע ההורים. E הזמנת הורים לשיחה על האירוע -ברמת יידוע ושיתוף פעולה מתוך אחריות משותפת . E במקרים שחוזרים על עצמם או חמורים במיוחד- יועבר הנושא לטיפול ההנהלה - שיחה, זימון הורים, השעיה, עירוב הפיקוח ,דווח למשטרה וכו'. דרכי טיפול חינוכיים: יידוע הורי התלמיד במכתב/ שיחה ! E השארת התלמיד לשיעור נוסף ביום המחרת, בידוע ההורים ובהשגחת המורה. E הרחקה מהכיתה באשור ההנהלה בלבד, אין להוציא ילד מפריע מחוץ לכתה. E מניעת הפסקה או השתתפות בפעילות מסוימת. E במקרים של פגיעה ברכוש הפרט או ביה"ס:התלמיד יתרום מזמנו החופשי לשיפור חזות ורכוש ביה"ס ו/או יישא בנזק הכספי. E התנהגות התלמיד תשוקף בתעודה! על החתום הנהלת בית הספר והצוות החינוכי